Pelayanan Perizinan

    Jenis Perizinan


    Jenis Permohonan
Jam Pelayanan

      Hari    Jam   
      Senin - Kamis    08:00 - 16:00 
      Jum'at    08:00 - 15:00  

.:: Bid. Pengendalian Pelaksanaan PM & PTSP ::.

Kabid. Pengendalian Pelaksanaan PM & PTSP

H. Indra Wijaya, SE., MM.

Pembina Tingkat 1

NIP. 19600110 198003 1 001

 

Kasi Pengaduan Pelaksanaan

Ili Hartini, SE

Penata Tingkat I

NIP. 196307231985032008

 

Kasi Pengawasan Pelaksanaan

Surohim, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP. 196101221981011001

 

Kasi Pembinaan Pelaksanaan

Susi Eliyanti, SE

Penata Tk. I

NIP. 197310062001122003